Regler och förutsättningar

Fredag

UNGDOMSKLASS

 • Ingen nedre åldersgräns i ungdomsklassen
 • Övre gränsen går vid Pojkar och Flickor födda – 08
 • Lagen kan bestå av mixed killar och tjejer
 • Lagen kan bestå av enbart tjejer
 • Lagen kan bestå av enbart killar
 • Alltid 4 spelare på banan hela tiden
 • Vid skada -vo eller spel med färre spelare efter överenskommelse med motståndarna
 • Maximalt antal spelare i varje lag är 8 stycken
 • En spelare kan bara delta i ett lag under samma speldag. (Undantag kan godkännas vid skada & efter överenskommelse med motståndaren )
 • Varje lag tillhandahåller Domare och poängräknare i de matcher de blir tilldelade.
 • Kostnad 400:- per lag

Ungdomsturneringen spelas med….

 • Ungdom Näthöjd 2,24
 • Banans mått 8 x 8 meter
 • Endast underhandserv
 • Serven får tas emot med fingerslag.
 • Bollen får vidröra nät vid serv
 • Man får lägga fingerslag över.
 • Passning som går över på motsatt sida är också ett godkänt slag.
 • Sidbyte va 5é boll.
 • 1st Timeout / set & lag

AMATÖRKLASS

 • Som Amatör skall du Ej varit licensierad de senaste 5 åren
 • Som licens gäller alla licenser inomhus och Beach.
 • Alltid 4 spelare på banan hela tiden
 • Vid skada -vo eller spel med färre spelare efter överenskommelse med motståndarna )
 • Maximalt antal spelare i varje lag är 8 stycken
 • En spelare kan bara delta i ett lag under samma speldag. (Undantag kan godkännas vid skada & efter överenskommelse med motståndaren )
 • Varje lag tillhandahåller poängräknare i de matcher de blir tilldelade.
 • Kostnad 600:- per lag

Amatörklassen spelas med…

 • Näthöjd Amatör 2,43
 • Banans mått 8 x 8 meter
 • Max två killar men minst en kille på banan hela tiden.
 • Serven får tas emot med fingerslag.
 • Dropp måste ske med knuten hand.
 • Man behöver ej lägga fingerslag i axlarnas riktning.
 • Block räknas inte som slag på fredagen.
 • Passning som går över på motsatt sida är också ett godkänt slag.
 • Servande spelare är alltid i baklinje & får ej anfalla.
 • Bollen får vidröra nät vid serv
 • Endast underhandserv
 • Sidbyte va 5é boll.
 • 1st Timeout / set & lag

FÖRETAGSKLASSEN

 • Som spelare skall du Ej varit licensierad de senaste 5 åren
 • Som licens gäller alla licenser inomhus och Beach.
 • I företagslagen ska anställda på företaget spela eller nära anhöriga. Uppstår oklarheter, kontakta Beachgruppen som har sista ordet.
 • Alltid 4 spelare på banan hela tiden
 • Vid skada -vo eller spel med färre spelare efter överenskommelse med motståndarna
 • Maximalt antal spelare i varje lag är 8 stycken
 • En spelare kan bara delta i ett lag under samma speldag. (Undantag kan godkännas vid skada & efter överenskommelse med motståndaren)
 • Varje lag tillhandahåller poängräknare i de matcher de blir tilldelade.
 • Kostnad 600:- per lag

Företagsklassen spelas med…

 • Näthöjd Amatör 2,43
 • Banans mått 8 x 8 meter
 • Lagen kan bestå av enbart tjejer
 • Lagen kan bestå av enbart killar
 • Serven får tas emot med fingerslag.
 • Dropp måste ske med knuten hand.
 • Man behöver ej lägga fingerslag i axlarnas riktning.
 • Block räknas inte som slag på fredagen.
 • Passning som går över på motsatt sida är också ett godkänt slag.
 • Servande spelare är alltid i baklinje & får ej anfalla.
 • Bollen får vidröra nät vid serv
 • Endast underhandserv
 • Sidbyte va 5é boll.
 • 1st Timeout / set & lag

Det är alltså inte tillåtet under fredagen att:

 • Serva över axeln (endast underhandsservar tillåts )
 • Slå backspikés.
 • Vidröra nätet.
 • Trampa över linje vid serve och störande vid nät. (domaren avgör)
 • Byta spelare annat än vid serveposition i egen serv. (Undantag vid skada, domaren avgör)
 • Spela i flera lag samma speldag.

Lördag

MOTIONSKLASS

 • Alltid 4 spelare på banan hela tiden varav minst 2st tjejer
 • Vid skada -vo eller spel med färre spelare efter överenskommelse med motståndarna )
 • Maximalt antal spelare i varje lag är 8 stycken
 • En spelare kan bara delta i ett lag under samma speldag.( Undantag kan godkännas vid skada & efter överenskommelse med motståndaren )
 • Varje lag tillhandahåller Domare och poängräknare i de matcher de blir tilldelade.
 • Kostnad 600:-

Motionsklassen spelas med…

 • Mixed motion näthöjd 2,43.
 • Banans mått 8 x 8 meter
 • Max två killar men minst en kille på banan hela tiden.
 • Serven får tas emot med fingerslag.
 • Dropp måste ske med knuten hand.
 • Man behöver ej lägga fingerslag i axlarnas riktning.
 • Block räknas som slag på lördag – men inte fredag.
 • Passning som går över på motsatt sida är också ett godkänt slag.
 • Servande spelare är alltid i baklinje får ej anfalla.
 • Bollen får vidröra nät vid serv
 • Endast underhandserv
 • Sidbyte va 5é boll.
 • 1st Timeout / set & lag

Det är inte tillåtet att:

 • Serva över axeln (endast underhandsservar tillåts)
 • Slå backspikes
 • Vidröra nätet.
 • Trampa över linje vid serve och störande vid nät.( domaren avgör)
 • Byta spelare annat än vid serve position i egen serv. (vid skador-direkta byten, domaren avgör)
 • Spela i flera lag samma speldag.(gäller ej deltagande i ungdomsturneringen)

Söndag

DAM/HERR ELITKLASS

 • Volleybollförbundets Beach regler
 • Banans mått 8 x 8 meter
 • Matcherna spelas 1 set till 15
 • Poäng enbart i egen serv
 • Kostnad 400:-

Regelfrågor mailas till norsjobeach@volleyboll.nu

Alla protester lämnas skriftligt till sekretariatet med en inlämningsavgift á 500 :-